logo OKEdeklaracje, wyniki egzaminów
Uwaga - wszelkie sprawy związane z dostępem do serwisu (przypomnienie, zmiana hasła, zablokowanie konta) prosimy zgłaszać w szkole/ośrodku.
InformacjaWprowadź identyfikator i hasło
identyfikator:
hasło:
Informujemy, że w wyniku skarg związanych z przechowywaniem w serwisie zbyt długiej historii zdawania egzaminów, udostępniamy wyniki z sesji egzaminacyjnych bieżącego roku.
Wszelkie informacje o wynikach z poprzednich sesji dostępne są w szkole, w której przeprowadzony był egzamin.
Uwaga do wyników egzaminów potwierdzającychy kwalifikacje w zawodzie!
W tym miejscu znajdują się wyniki kwalifikacji wg. podstawy programowej 2012 r. (jednoliterowe)
Dla pozostałych kwalifikacji wyniki dostępne są po zalogowaniu się na portal zdającego EPKZ. Dane do logowania zdający powinni otrzymać w szkole, w której składali deklarację.
Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane do zdających poprzez email lub sms – dotyczy to tylko tych zdających, którzy w deklaracji podali swój numer telefonu lub adres email, a szkoła wprowadziła te dane do serwisu.
Terminy udostępnienia wyników:
2101 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - w terminie styczeń/luty - 31 marca 2021 r. - ok. godziny 9:00