logo OKEdeklaracje, wyniki egzaminów
InformacjaWprowadź identyfikator i hasło
identyfikator:
hasło:
Terminy udostępnienia wyników:
1610 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła egzaminu) - w terminie sierpień/październik - 25 listopada 2016 r.
Uwaga - wszelkie sprawy związane z dostępem do serwisu (przypomnienie, zmiana, zablokowanie hasła) prosimy zgłaszać w szkole/ośrodku.